UBEZPIECZENIA FIRM


Proponujemy kompleksowe ubezpieczenie małych i średnich przedsiębiorstw. Ochronie podlegają między innymi:

  • mienie od kradzieży z włamaniem i rabunku
  • mienie od ognia i innych zdarzeń losowych
  • OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej lub użytkowania mienia
  • gotówka w transporcie