TURYSTYCZNE

Posezonowa PROMOCJA -30% TANIEJ


Oferujemy kompleksowe ubezpieczenia dla Ciebie i Twojej rodziny na wyjazdy za granicę w celach turystycznych, zarobkowych lub związanych z wyczynowym uprawianiem sportów.

  • Wykupując ubezpieczenie masz gwarancję pokrycia przez zakład ubezpieczeń kosztów leczenia, na wypadek zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku. Ubezpieczeniem objęte są również nieszczęśliwe wypadki, jakie mogą Ci się przydażyć w trakcie wyjazdu.
  • Za opłatą dodatkowej składki możesz rozszerzyć zakres ubezpieczenia o ubezpieczenie bagażu, czy odpowiedzialność cywilną.
  • Sprawdź, czy towarzystwo ubezpieczeniowe, w którym zamierzasz wykupić polisę na wyjazd za granicę, świadczy uslugi Assistance. Usługa ta zapewnia Ci udzielenie natychmiastowej pomocy w razie wypadku (24h)