UBEZPIECZENIA MIESZKAŃ I DOMÓW


Proponujemy ubezpieczenia:

  • domów,
  • mieszkań,
  • domków letniskowych,
  • mienia ruchomego i stałych elementów mieszkania,
od ryzyk:
  • ognia i innych zdarzeń losowych (tj. uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego, zalania, huraganu, powodzi, spływu wód po zboczach, opadów atmosferycznych, osunięcia ziemi, zapadanie się ziemi, lawiny, upadku drzew, itp.)
  • kradzieży z włamaniem i rabunku, dewastacji

Ubezpieczamy również domy w budowie.